Najlepsze utwory
Ostatnio dodane

IX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki

Sławomir Szymankiewicz kierownik Muzeum Michała Kajki. Dom Kultury w Orzyszu i Muzeum Michała Kajki w Ogródku – Oddział Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu ogłaszają IX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki pod patronatem Burmistrza Orzysza Dwumiesięcznika Literackiego „Topos” „Gazety Olsztyńskiej” 

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: 1. dla osób, które nie ukończyły 18 lat 2. dla osób powyżej 18 lat W konkursie mogą brać udział wszyscy, niezależnie od przynależności do związków twórczych i stowarzyszeń, którzy na adres organizatora (w obu kategoriach) prześlą zestaw trzech niepublikowanych oraz nie ocenianych w innych konkursach wierszy, opatrzonych godłem (pseudonimem), w czterech kopiach. 

Oczekujemy na prace w postaci maszynopisów lub wydruków komputerowych (rękopisy nie będą brane pod uwagę). 

Personalia i adres autora, również numer telefonu, ew. adres mailowy, należy dołączyć w zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem i kategorią wiekową. 

Wiersze nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi. 

O wynikach konkursu organizator powiadomi tylko laureatów. 

Zestawy będzie rozpatrywać jury w składzie: Janusz Drzewucki, Wojciech Gawłowski, Krzysztof Kuczkowski (przewodniczący), Anna Nowaczyńska. 

W kat. powyżej 18 lat zostaną przyznane trzy nagrody pieniężne – 2.000, 1.000, 500 zł. W kat. poniżej 18 lat - trzy nagrody pi! eniężno-rzeczowe. W obu kategoriach jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród. Wszyscy laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody (w innym przypadku przechodzi ona do następnej edycji konkursu). Termin nadsyłania prac – do 15 maja 2013; rozstrzygnięcia konkursu – 15 czerwca 2013; gali przyznania nagród – połowa października; o szczegółowej dacie laureaci konkursu powiadomieni zostaną odpowiednio wcześniej. Wybór nagrodzonych wierszy będzie opublikowany w „Toposie” i „Gazecie Olsztyńskiej”. 

Prace należy nadsyłać na adres dyrektorki Domu Kultury, Beaty Szymankiewicz – sekretarza konkursu: Dom Kultury, ul. Wojska Polskiego 5, 12-250 Orzysz, z dopiskiem „Konkurs” oraz zaznaczeniem kategorii wiekowej. 

Dodatkowe informacje od godz. 8.00 do 16.00 pod tel. 087 423 70 10.