Najlepsze utwory
Ostatnio dodane

Nagroda Poetycka im. Konstantego Ildefonsa-Gałczyńskiego ORFEUSZ

Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu zaprasza wydawnictwa oraz osoby reprezentujące instytucje kultury, organizacje i stowarzyszenia twórcze, media o charakterze literackim do zgłaszania książek do Nagrody Poetyckiej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego ORFEUSZ za najlepszy tom roku 2012 pod honorowym patronatem ministra kultury i dziedzictwa narodowego, marszałka województwa warmińsko-mazurskiego oraz polskiego oddziału Pen Club. 

Nagroda zostanie przyznana w dwóch kategoriach: I – ORFEUSZ, II – ORFEUSZ MAZURSKI dla autora z Polski północno-wschodniej (Warmia, Mazury i Suwalszczyzna). za najlepszą książkę poetycką (wyłącznie pierwsze wydanie) napisaną w języku polskim przez żyjącego autora i wydaną w Polsce pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2012 r. 

Zgłoszenie książek do nagrody powinno mieć charakter pisemny. 

Do listu przewodniego należy dołączyć 6 egzemplarzy każdego zgłaszanego tytułu i przesłać je do 15 lutego 2013 r. na adres sekretarza jury: Wojciech Kass , Muzeum K. I. Gałczyńskiego, Pranie 1, 12-220 Ruciane-Nida z dopiskiem „Orfeusz” lub „Orfeusz Mazurski”

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko autora, tytuł i rok publikacji, nazwę, adres i dane kontaktowe (w tym nr telefonu, ew. adres e-mail) osoby lub instytucji zgłaszającej. 

Książki oceniać będzie jury w składzie: Tomasz Burek, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Ligęza, Feliks Netz, Jan Stolarczyk (przewodniczący).

Spośród nadesłanych tomików jury wybierze 20 książek nominowanych do nagrody, a następnie 5 książek-finalistek. Książki autorów z Polski północno-wschodniej dodatkowo biorą udział w konkursie na Nagrodę ORFEUSZA MAZURSKIEGO. Nagroda zostanie przyznana podczas uroczystej gali w Praniu, a stanowi ją: − w kategorii ORFEUSZ: statuetka i 20 tys. złotych; − w kategorii ORFEUSZ MAZURSKI: statuetka i 5 tys. złotych. 

Szczegółowe informacje na stronie internetowej nagrody: www.orfeusz-nagroda.pl

Patroni medialni nagrody: Polskie Radio Program 1, TVP 1, TVP Olsztyn, Dwumiesięcznik Literacki „Topos”, Gazeta Olsztyńska, Polskie Radio Olsztyn.