Najlepsze utwory
Ostatnio dodane

Ogólnopolski Festiwal PISZ i ŚPIEWAJ POEZJĘ

Burmistrz Pisza, Piski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna w Piszu i dwumiesięcznik literacki TOPOS zapraszają na Ogólnopolski Festiwal PISZ i ŚPIEWAJ POEZJĘ, który odbędzie się w Piszu, w dniach 18-21 kwietnia 2013 roku. 

Jest to dziesiąta, jubileuszowa edycja festiwalu, organizatorzy przygotowali wyjątkowo bogaty program o charakterze edukacyjnym i artystycznym, w ramach, którego odbędą się: recitale, koncerty, prezentacje i wskazania, spotkania literackie, otwarty Turniej Jednego Wiersza o „Złotą Monetę Gałczyńskiego” pod patronatem burmistrza Pisza, ognisko w Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu, warsztaty poetyckie oraz muzyczne z udziałem wybitnych polskich pisarzy i poetów oraz artystów, którzy wykonują piosenkę autorsko-literacką. 

Twórcy zainteresowani warsztatami oraz udziałem w festiwalu mogą do 21 marca 2013 roku przesyłać zgłoszenia na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, Pl. Daszyńskiego 7, 12-200 Pisz, tel. 87 27 97, z dopiskiem - „warsztaty poetyckie/muzyczne”

Warsztaty muzyczne poprowadzi Mirosław Czyżykiewicz, natomiast poetyckie – Barbara Gruszka-Zych, Beata Patrycja Klary i Krzysztof Kuczkowski. 

Zgłoszenie winno zawierać krótką informację o autorze, zestaw 3-5 wierszy, adres pocztowy oraz kontakt mailowy i telefoniczny. 

Organizator przewiduje 21 miejsc dla uczestników warsztatów poetyckich (trzy grupy) i 6-7 miejsc dla uczestników warsztatów muzycznych oraz zapewnia noclegi. 

Koszty dojazdu i wyżywienia pokrywają uczestnicy. 

W razie, gdy ilość zgłoszeń przekroczy ilość przewidzianych miejsc, organizator zastrzega sobie prawo wyboru zgłoszeń. 

 

Szczegółowy program festiwalu ukażę się po 20 stycznia 2013 roku na stronie: www.festiwalpoezji.pisz.pl oraz www.topos.pl