Najlepsze utwory
Ostatnio dodane

VII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki

 

Dom Kultury w Orzyszu i Muzeum Michała Kajki w Ogródku – Oddział Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu ogłaszają VII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki pod patronatem Burmistrza Orzysza Dwumiesięcznika Literackiego „Topos” „Gazety Olsztyńskiej”

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: 1. dla osób, które nie ukończyły 18 lat 2. dla osób powyżej 18 lat W konkursie mogą brać udział wszyscy niezależnie od przynależności do związków twórczych i stowarzyszeń twórczych, którzy na adres organizatora (w obu kategoriach) prześlą zestaw trzech niepublikowanych oraz nie ocenianych w innych konkursach wierszy, opatrzonych godłem (pseudonimem), w czterech kopiach.

Oczekujemy na prace w postaci maszynopisów lub wydruków komputerowych (rękopisy nie będą brane pod uwagę). Personalia i adres autora, również numer telefonu, ew. adres mailowy, należy dołączyć w zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem i kategorią wiekową. Wiersze nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi.

O wynikach konkursu organizator powiadomi tylko laureatów. Zestawy będzie rozpatrywać jury w składzie: dr Przemysław Dakowicz, Wojciech Gawłowski, Jarosław Jakubowski, Krzysztof Kuczkowski (przewodniczący).

W kat. powyżej 18 lat zostaną przyznane trzy nagrody pieniężne – 2.000, 1.000, 500 zł. W kat. Poniżej 18 lat - trzy nagrody pieniężno-rzeczowe.

W obu kategoriach jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród. Wszyscy laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody (w innym przypadku przechodzi ona do następnej edycji konkursu).

Termin nadsyłania zestawów: 20 maja 2011 r. Data ogłoszenia wyników i termin uroczystej gali wieńczącej konkurs zostaną podane w późniejszym czasie. Wybór nagrodzonych wierszy będzie opublikowany w „Toposie” i „Gazecie Olsztyńskiej”.

Prace należy nadsyłać na adres:


Beata Szymankiewicz 
Dyrektor Domu Kultury w Orzyszu 
ul. Wojska Polskiego 5 
12-250 Orzysz,
z dopiskiem „Konkurs” oraz zaznaczeniem kategorii wiekowej. 

Dodatkowe informacje od godz. 8.00 do 16.00 pod numerem tel. 087 423 70 10.