Najlepsze utwory
Ostatnio dodane

Ogólnopolski Konkurs Poetycki “O granitową strzałę”

Ogólnopolski Konkurs Poetycki “O granitową strzałę”


Strzeliński Ośrodek Kultury zaprasza na Ogólnopolski Konkurs Poetycki “O granitową strzałę” i Turniej 1 Wiersza.


KONKURS POETYCKI

Do udziału w konkursie zapraszamy twórców z terenu całej Polski, debiutujących oraz mających na swoim koncie wydane książki. Należy nadesłać zestaw pięciu wierszy ( w 4 egzemplarzach) o dowolnej tematyce, które nie były dotąd publikowane ani nagradzane w innych konkursach oraz ten sam zestaw na płycie CD. Wiersze należy opatrzyć godłem; do zestawu dołączyć zamkniętą kopertę, opatrzoną tym samym godłem, zawierającą dane autora/ki (imię i nazwisko, informacje  o dorobku artystycznym, adres, telefon i e-mail). Autor może wysłać tylko jeden zestaw.

Prace należy nadsyłać do 31 marca 2009 r. na adres:

Strzeliński Ośrodek Kultury
57-100 Strzelin
ul. Brzegowa 10 a

z dopiskiem na kopercie : Ogólnopolski Konkurs Poetycki  „O granitową strzałę”.
W przypadku debiutantów - należy dopisać na kopercie: “Przed debiutem”

O przyznanych nagrodach laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie i pocztą elektroniczną.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się:
8 maja 2009 r. w galerii “Skalna”, Strzelińskiego Ośrodka Kultury - o godz. 15.00

Komisja  w składzie:
Bohdan Zadura, Andrzej Sosnowski, Adam Wiedemann, Mirka Szychowiak - po zapoznaniu się z materiałem konkursowym przyzna następujące nagrody:

I nagroda - 1300 zł
II nagroda -  800 zł
III nagroda - 600 zł
oraz 4 wyróżnienia - po 200 zł każde

Zostanie przyznana także Nagroda Specjalna dla debiutanta oraz wiele cennych nagród rzeczowych i wyróżnienia książkowe.
Komisja zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. Nagrody należy odebrać osobiście.

Turniej Jednego Wiersza

Wiersz, nigdzie dotąd niepublikowany i  nienagradzany,  należy dostarczyć w dniu konkursu w 4 kopiach.
Turniej odbędzie się 8 maja 2009 r.  w galerii “Skalnej” Strzelińskiego Ośrodka Kultury Początek -  godz. 16.00
Wiersze prezentują osobiście Autorzy.

Nagroda w Turnieju wynosi 1000 zł.

Jury zastrzega sobie prawo do podziału nagrody i przyznania więcej niż jednej w Turnieju.

Po ogłoszeniu wyników - spotkanie z Andrzejem Sosnowskim, Adamem Wiedemannem i Bohdanem Zadurą oraz koncert-niespodzianka.

Informacje na temat konkursu:

Strzeliński Ośrodek Kultury
Tel. 071/ 39 - 21-543

e-mail:
kultura[at]strzelin.pl*
mirkaszychowiak[at]wp.pl*

Wiersze należy wysłać na adres:
Strzeliński Ośrodek Kultury
57-100 Strzelin
ul. Brzegowa 10 a

z dopiskiem na kopercie :” Ogólnopolski Konkurs Poetycki “O granitową strzałę”.
W przypadku debiutantów - należy dopisać na kopercie: “Przed debiutem”

Wszelkie pytania należy kierować do:
Strzeliński Ośrodek Kultury
Tel. 071/ 39 - 21-543

e-mail:
[email protected]
[email protected]


Osobiście mam nadzieję, że znajdzie się choć kilku użytkowników serwisu zainteresowanych udziałem w konkursie ;) Tym, którzy się zdecydują wziąć w nim udział życzę powodzenia. Prosiłbym Was też o poinformowanie mnie poprzez formularz kontaktowy o tym, kto brał udział w konkursie i o wynikach, jakie osiągneliście.


Serdecznie pozdrawiam

ZoCiM

* - w miejsce [at] wstawiamy @