Najlepsze utwory
Ostatnio dodane

V Ogólnopolski Konkurs Jednego Wiersza

PUŁTUSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA ogłasza:

V OGÓLNOPOLSKI KONKURS JEDNEGO WIERSZA IM. WIKTORA GOMULICKIEGO O LAUR BŁĘKITNEJ NARWI.

V Ogólnopolski Konkurs Jednego Wiersza 2009 skierowany jest do wszystkich twórców niezrzeszonych: bardzo młodych, młodych dorosłych i starszych. Do twórców, którzy nie chcą pisać jedynie do szuflady, do tych, którzy chcą się dzielić sobą, do postrzegających życie i dających świadectwo obecnym czasom i własnym odczuciom.


Celem konkursu o Laur Błękitnej Narwi jest zintegrowanie środowiska twórców nieprofesjonalnych, tych, którzy poezję postrzegają w kategoriach lirycznego "ja", pięknej metafory i klasycznych kanonów poetyckiej strofy.
Serdecznie, więc zapraszamy do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie Jednego Wiersza im. Wiktora Gomulickiego.


Prosimy o nadsyłanie do 30 kwietnia 2009 r. (Termin nadsyłania prac został przedłużony do 30 lipca 2009r.) na adres: Pułtuskiej Biblioteki Publicznej, jednego wiersza wybranej przez Autora kategorii: wierszy o Pułtusku lub Wierszy o tematyce ogólnej.


Dopuszczalne jest nadsyłanie wierszy w dwu kategoriach przez jednego twórcę. Niedopuszczalne jest nadsyłanie wierszy publikowanych i nagradzanych w innych konkursach.


Pierwsza koperta powinna zawierać wiersz - w czterech egzemplarzach
- opatrzony godłem słownym i kategorią konkursową.
W drugiej kopercie (opatrzonej tym samym godłem) należy podać następujące dane: imię i nazwisko autora wiersza, wiek, adres, numer telefonu oraz nazwę i adres szkoły (dla uczniów).


Rozstrzygnięcie konkursu o Laur Błękitnej Narwi i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w czerwcu 2009r.


ORGANIZATORZY:
Burmistrz Miasta Pułtusk
Rada Miejska w Pułtusku
Pułtuska Biblioteka Publiczna
im. Joachima Lelewela, 06-100 Pułtusk,
ul. Słowackiego 6,
tel. (23) 692-21-21,
e - mail: pultuska.biblioteka[at]neostrada.pl*
PATRONAT ARTYSTYCZNY
Adriana Szymańska - poetka
PATRONAT MEDIALNY
Tygodnik Pułtuski

* - w miejsce [at] wpisać @.