Najlepsze utwory
Ostatnio dodane

VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki

Sławomir Szymankiewicz kierownik Muzeum Michała Kajki. Dom Kultury w Orzyszu i Muzeum Michała Kajki w Ogródku – Oddział Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu ogłaszają VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki pod patronatem Burmistrza Orzysza Dwumiesięcznika Literackiego „Topos” „Gazety Olsztyńskiej” Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: 1. dla osób, które nie ukończyły 18 lat 2. dla osób powyżej 18 lat W konkursie mogą brać udział wszyscy, niezależnie od przynależności do związków twórczych i stowarzyszeń, którzy na adres organizatora (w obu kategoriach) prześlą zestaw trzech niepublikowanych oraz nie ocenianych w innych konkursach wierszy, opatrzonych godłem (pseudonimem), w czterech kopiach.

Oczekujemy na prace w postaci maszynopisów lub wydruków komputerowych (rękopisy nie będą brane pod uwagę). Personalia i adres autora, również numer telefonu, ew. adres mailowy, należy dołączyć w zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem i kategorią wiekową.

Wiersze nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi. O wynikach konkursu organizator powiadomi tylko laureatów.

Zestawy będzie rozpatrywać jury w składzie: Artur Fryz, Wojciech Gawłowski, Krzysztof Kuczkowski (przewodniczący), Feliks Netz.

W kat. powyżej 18 lat zostaną przyznane trzy nagrody pieniężne – 2.000, 1.000, 500 zł. W kat. poniżej 18 lat - trzy nagrody pieniężno-rzeczowe. W obu kategoriach jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.

Wszyscy laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody (w innym przypadku przechodzi ona do następnej edycji konkursu).

Termin nadsyłania zestawów wierszy- 5 maj 2012; rozstrzygnięcia konkursu - 26 maj 2012; gali przyznania nagród - 12 sierpień 2012.

Wybór nagrodzonych wierszy będzie opublikowany w „Toposie” i „Gazecie Olsztyńskiej”.

Prace należy nadsyłać na adres dyrektor Domu Kultury Beatę Szymankiewicz – sekretarza konkursu: Dom Kultury, ul. Wojska Polskiego 5, 12-250 Orzysz, z dopiskiem „Konkurs” oraz zaznaczeniem kategorii wiekowej. Dodatkowe informacje od godz. 8.00 do 16.00 pod tel. 087 423 70 10.