Najlepsze utwory
Ostatnio dodane

XI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. G. Zielińskiego w Skępem

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem zaprasza na XI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. G. Zielińskiego w Skępem

Regulamin konkursu:

 • Organizator: Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem.
 • Patronat: Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem.
 • Patronat medialny: „Nowości” Gazeta Pomorza i Kujaw.
 • Cel konkursu: pobudzenie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej w dziedzinie poezji wśród dzieci i młodzieży, konfrontacja twórczości poetyckiej, promowanie młodych twórców
 • Zasady uczestnictwa:
  • W konkursie może wziąć udział każdy piszący, nie będący członkiem profesjonalnego związku twórczego.
  • Wiek uczestnika – od 10 do 21 roku życia.
  • Organizatorzy nie ograniczają tematyki utworów.
  • Uczestnicy nadsyłają w terminie do 6 kwietnia 2013 r. (data stempla pocztowego) zestawy trzech wierszy, które nie były wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych, czasopismach ogólnopolskich, Internecie oraz nie zostały nagrodzone w innych konkursach.
  • Prace konkursowe należy nadsyłać napisane wyłącznie pismem drukowanego przy pomocy komputerowego edytora tekstu w czterech egzemplarzach (każdy wiersz na papierze o formacie A – 4) na adres Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem, ul. Kościelna 2, 87 - 630 Skępe.
  • Nadsyłane na konkurs zestawy wierszy powinny być opatrzone godłem (rodzaj pseudonimu, znak rozpoznawczy umieszczony pod wierszem). Nazwisko, imię, dokładny adres, nr telefonu, oraz wiek należy umieścić w osobnej zaklejonej kopercie, (wiek również na kopercie z wierszami oraz obok godła pod wierszem) opatrzonej takim samym godłem i dołączyć do zestawu wierszy.
  • Nadesłane na konkurs prace powinny zawierać na kopercie dopisek „Ogólnopolski Konkurs Poetycki”.
 • Ocena prac nastąpi w odpowiednich kategoriach wiekowych.
 • Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów i zastrzegają sobie prawo do publikowania nagrodzonych i wyróżnionych wierszy bez zgody autorów.
 • Zwycięzcy i osoby nagrodzone zobowiązane są do osobistego odbioru nagród w dniu uroczystego wręczenia ich, bądź za zgodą organizatorów w innym terminie uzgodnionym z dyrektorem biblioteki.
 • W przypadku nie odebrania nagrody, organizatorzy zastrzegają, iż nagrody nie będą wysyłane do laureatów (z wyjątkiem szczególnych uzasadnionych przypadków).
 • Nie odebrane nagrody przepadają na poczet przyszłych edycji Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego w Skępem
 • Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie jury powołane przez organizatorów.
 • Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu, oraz wręczenie nagród odbędzie się w maju, w ramach corocznych obchodów „Dni Skępego”.
 • O dokładnym terminie laureaci zostaną powiadomieni listownie. Zapraszamy do udziału w konkursie