Wiersz z morałem dla dzieci

Rozdział 4. Jak kuba wołu tak wół Kubie

Kaczka mała


Kanapki na śniadanie szkolne zabrała


Na przerwie poprosiła ją niedzwiedzica by się podzieliła


Lecz ona odmówiła


Niedzwiedzica od kogo innego pożyczyła


Następnego dnia to ona zapomniała


I uczennica żadna pożyczyc jej nie chciala


Jak Kuba wołu tak wól Kubie


Kaczka już wie że przysłowie to


w życiu


sprawdza się