Włodzimierz Wysocki po polsku

Nota od autora:

przekłady z rosyjskiego

Rozdział 1. Piosenka o nutach, Włodzimierz Wysocki



(tłumaczenie z rosyjskiego)



Opanowałem wszystkie nuty od i do,

Lecz kto otworzy to pytanie jako bramę, –-

Bo się zaczyna gama nutą "do"

I jej natomiast się zakańcza gama.



Refren: Nuty tańczyć muszą wkrótce

I czekają do, re, mi, fa, sol, la , si,

Zanim ktoś je porozrzuca

W miejsca swoje ku ich czci.



Muzyczna dziatwa doskonale wie,

W tym tendencyjność nikt by mi nie uznał,

Że miejsce swe zajmuje nuta "re"

Na cały takt i wręcz na jedną ósmą.



Lecz jaka intonacja tu nie brzmi,

Nierówność dźwięków będzie jak najbliżej:

A jedna i ta sama nuta "mi"

Na dole jest i także rangą wyżej.



Refren: Nuty tańczyć muszą wkrótce

I czekają do, re, mi, fa, sol, la , si,

Zanim ktoś je porozrzuca

W miejsca swoje ku ich czci.



Przed oczu przejdzie była chwila ta –-

Tak strofa idzie zawsze za strofami.

A oto bywa chociaż nuta "fa"

Donośniej znacznie, niż poprzednia w gamie.



Wtem znalazł bemol gdzieś właściwy hall

I w tenże mig, jak wlazł niezaproszony,

Budząca zaufanie nuta "sol"

Już zmienia siebie na pół tona.



Refren: Nuty tańczyć muszą wkrótce

I czekają do, re, mi, fa, sol, la , si,

Zanim ktoś je porozrzuca

W miejsca swoje ku ich czci.



Siadł muzyk zaspokoić żądze dnia,

I nowy dźwięk utworzył bez ryzyka.

I czuła jak aksamit nuta "la"

Wtem głos podnosi prędko do krzyżyka.



A w końcu i Beethoven powie ci, –

Bez nuty "si" gry nie ma, nie ma śpiewa.

Nad resztą nut się wznosi nuta "si"

I z wysokości już spogląda niby mewa.



Refren: Nuty tańczyć muszą wkrótce

I czekają do, re, mi, fa, sol, la , si,

Zanim ktoś je porozrzuca

W miejsca swoje ku ich czci.



Na próżno wszczynać nam o nutach spór.

Wśród nich są same różne – młodsze, starsze.

Uważa się, że kiedy śpiewa chór,

Brzmią zawsze pogrzebowe marsze.



A jeszcze oprócz tych podległych nut

Bywają też i nuty pasożyty.

Kto nagra je, kto zacznie taki trud?

Jest z nami Bóg, a z nimi – kompozytor!



Refren: Nuty tańczyć muszą wkrótce

I czekają do, re, mi, fa, sol, la , si,

Zanim ktoś je porozrzuca

W miejsca swoje ku ich czci.



--------------------------------------------------



Włodzimierz Wysocki, przekład Walentego Walewskiego