Ostatnio dodane wiersze
Najlepsze wiersze

Autoanaliza

Autoanaliza uruchomiona przez zdrowy   rozsądek
Czas goniąc powtarzał  'czas zrobić tu porządek! 
Pronto! Wycieram pokryte kurzem marzenia
W koszu lądują bolesne i złe wspomnienia

Segreguje uważnie wszystkie zyski i straty!

Wnioski pochowane w zakamarkach wyciągam za szmaty!
Delete! Niszczę wielką pajęczyne w rogu!
Zaplątanych w nią zawistnych ludzi i wrogów!
Wiedzieć nie chce nigdy więcej zaklamanych gości
Żerujących jak pazerne hieny na mej naiwności!
Błędy, porażki i kosz wypełniony brudami
Zakopuje w ogródku wraz ze swoimi słabościami
Oczy będące jedynymi oknami na świat
Wycieram z mydlin tworzonych od lat 
Zalane łzami policzki proces oczyszczenia
Niespełnione obietnice, zbędne nadzieje i złudzenia
I kłamstwo mające krótkie nogi
Zmywam wraz z przeszłością z psychicznej podłogi.